FIND ARTICLE

MICRO-RNAs – SMALL MOLECULES OF BIG IMPORTANCE

MicroRNAs (miRNAs) constitute a group of single-stranded, noncoding RNAs that regulate the expression of structural genes on post-transcriptional level. miRNAs are transcribed as several hundred- nucleotide pri-miRNAs. The mature, active form is only 21–23 nucleotides long and it binds target mRNAs containing antisense sequences. miRNA can either catalyze cleavage of mRNA that are perfectly base- paired to its sequence, or inhibit the translation of mRNAs that form an imperfect complex with the miRNA.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki