FIND ARTICLE

Molecular characterisation of mitochondrial DNA of fall rye (Secale cereale L.)

In this paper current knowledge state about mitochondrial genome in rye is presented. General description of the character of mitochondrial DNA from rye, mitochondrial DNA in cytoplasmic male sterility (cms) lines, organization of the 18S and 5S ribosomal RNA genes in the mitochondrial genome of rye and also DNA – polymerase type B – related reading frame (pol-r) were described.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki