FIND ARTICLE

Nitric oxide and hemoglobin plant

Nitric oxide (NO) gas is a small molecule with a high reactivity of the resulting radical character. NO in plant cells can be enzymatically synthesized from L -arginine in a reaction catalysed by the enzyme nitric oxide synthase activity or nitrite in a reaction catalyzed by nitrate reductase . It is also possible via non-enzymatic synthesis of NO . The results of the past years have shown a role in the regulation of signal range of physiological processes ranging from seed germination and ending on aging plants .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki