FIND ARTICLE

The polar auxin transport hypotheses and findings

Polar auxin transport (PAT) is a process that controls all stages of plant growth and development . Knowing responsible for this process mechanisms thus became one of the main goals of modern science . With the latest research using molecular biology techniques were able to confirm wagered decades earlier hypothesis chemioosmotyczną . According to the PAT is achieved by the presence in the cytoplasmic membrane of specialized carriers entering (AUX) and leaving (PIN) from the cell auxin . Are currently known families of genes encoding said carriers .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki