FIND ARTICLE

Molecular and physiological basis for the operation of the plant circadian clock

Circadian clock is one of the most fascinating adaptations to life on Earth. Thanks to the internal clock organisms can not only respond to the periodic succession of day and night, but also measure the length of day, which is an indicator of the seasons. Endogenous clock generates rhythms of approximately 24 hours . Setting the clock is done mainly through changes in temperature and light conditions at dawn and dusk.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki