FIND ARTICLE

POSTRANSLATIONAL MODIFICATION OF THE PIF/PIL TRANSCRIPTION FACTORS AS A RESULT OF THE LIGHT SIGNAL DECODING BY PHYTOCHROMES

Growth and development of plant occur under great influence of light, that quality and quantity changes are received by the specific photoreceptors. Various photoreceptors perceive the changing light condition and transform them into a molecular signal that results in the appropriate response. The photoreceptors of red/far-red light are phytochromes the dimeric proteins covalently linked with phytochromobilin that acts as a chromophore.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki