FIND ARTICLE

Morphology and function of the mitochondria of sperm and male fertility. Part II.Zaburzenia morphological and functional mitochondrial inserts sperm

Morphological and functional disorders inserts sperm mitochondria , which are more often the cause of male infertility ( astenoteratozoospermii ) can be identified using a precise diagnosis of mitochondrial insert sperm .

Morphology and function of the mitochondria of sperm and male fertility. Part I. Normal morphology and function inserts the sperm

Sperm Mitochondria are structures unique and slightly different from somatic mitochondria . They undergo a series of morphological , biochemical and molecular changes associated with the expression of specific structural and enzymatic proteins , which are markers of maturation during spermatogenesis. These include , among others, gonadalny cytochrome cT , LDH - C4, sulfhydryl oxidase , protease LON and hsp60 . Activin A secreted by Sertoli cells when spermiogenezy mitochondria induces morphological changes spermatids , leading to the formation of condensed structures of these organelles.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki