FIND ARTICLE

Application of flow cytometry to assess the integrity of the condensation and human sperm DNA

Many cases of male infertility are genetic and molecular leading to morphological and functional abnormalities of sperm. Development and use of assisted reproductive techniques, especially Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI? Polish no date), creates the risk of introducing an egg cell with abnormal sperm DNA (eg, impaired condensation and cuts). This can cause a lack of concept or early miscarriage.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki