FIND ARTICLE

Auxin - factor in the processes of the communication system over the functional differentiation of a plant cell

Auxin signaling processes are the mechanism for the communication of information about resources , conditions and gradients of environmental factors to the morphogenetic information system coordinating the growth and development of a multicellular organism plants in the expression of developmental genetic programs . The communication system controlled by auxin at different levels of organization of the plant body is conditioned by the polarity of structural cells ( especially in the meristematic tissue ) , which allows transport of the phytohormone bazypetalny .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki