FIND ARTICLE

The role of prolactin in the male reproductive system

Prolactin (PRL ) , a protein hormone, a weight of about 23kD , is synthesized mainly in the pituitary cells , but also other cells in the body can produce the hormone . Pituitary laktotrofy exhibit morphological and functional heterogeneity according to sex , and synthesized PRL undergoes post-translational modifications of many . PRL and its molecular variants can contribute to various biological processes , and the secretion of this hormone is regulated by a variety of stimulating and inhibitory factors .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki