FIND ARTICLE

Cell cycle checkpoints: if we know Their molecular basis

Presented scientific silhouettes awarded the 2001 Nobel Prize in physiology and medicine ? Leland Hartwell , Paul Nurse'a and Timothy Hunt , the pioneers of molecular mechanisms regulating the cell cycle . Their research mainly due to the detection of protein serine- threonine kinases called cyklinozależnymi , due to the regulation of their activity by specific protein ? cyclins . These kinases subsequently proved to be essential for normal cell cycle progression . Classic has become the concepts introduced by Hartwell START cycle checkpoints .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki