FIND ARTICLE

ROLE OF INTERLEUKIN 15 IN PATHOGENESIS AND THERAPY OF HUMAN DISEASES

Interleukin 15 (IL-15) is a cytokine with strong impact on immunological system, that affects pathogenesis of multiple human disorders. Naturally, it participates in antiviral defence. Infected peripheral blood mononuclear cells secrete IL-15 which, via its impact on NK cells and T lymphocytes, exerts antiviral properties. IL-15 may find its application in HIV infection treatment. Stimulating proliferation of antigen- activated T cells and inhibiting their apoptosis, IL-15 may counteract AIDS-associated lymphocytopaenia.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki