FIND ARTICLE

STRUCTURE, FUNCTION AND ROLE OF PEROXISOME PROLIFERATOR-ACTIVATED RECEPTOR-GAMMA PPARg

Peroxisome proliferator-activated receptor-gamma (PPARg) is one of the most intensively studied nuclear receptors of the last two decades. The receptor owe its popularity to pleiotropic actions on many important physiologic processes of single cells and whole organisms such as energy homeodynamic regulation, control of glucose and lipid metabolism, proliferation, differentiation, apoptosis, inflammation or angiogenesis. Beside natural ligands some synthetic agonists, antagonists and modulators of PPARg are already known.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki