FIND ARTICLE

Occurrence and triterpenoid biosynthesis in vitro

Triterpenoids are a very large group of compounds and are widely distributed in the plant . Because of the valuable properties ( insecticides, fungicides , antiviral , etc.) raises an increasing interest in the biosynthesis of efficient in vitro cultures . This article describes examples fitoekdysteroidów biosynthesis , steroid sapogenins and pięciocyklicznych , by cells of various plants held in different types of culture.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki