FIND ARTICLE

NEUROENDOCRINE FUNCTION OF SKIN

The skin constitutes the metabolically active biological barrier separating the internal milieu of mammalian organism and the external environment. The skin is continuously exposed to hostile environmental factors, therefore the anatomic localization determines its many functions. Both, the central endocrine system and the cutaneous endocrine system control and integrate the functions. All factors controlling the activity of the hypothalamus-pituitary-target organ axis are expressed in the skin.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki