FIND ARTICLE

STAT3 EXPRESSION IN NORMAL AND MALIGNANTLY TRANSFORMED B-LYMPHOCYTES

The human proto-oncogene STAT3 encodes transcriptional factor that is essential for embryo- genesis, proliferation and differentiation of many cell types, in addition to organ regeneration and involu- tion. It also regulates innate and adaptive immune mechanisms, including B cell maturation. Augmented STAT3 activation has been found in both irreversibly committed B cell lineage precursors and plasmacy- tes.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki