FIND ARTICLE

Dynamics of steroid hormone receptors distribution in the ovary

The mature female mammal ovary extends continuously follicular development process, which is an expression of proliferation and differentiation of cells. Gene expression occurs in the ovary in a specific order based on many factors. It is known that some proteins are expressed at a specific stage of follicular development and corpus luteum luteinisation. Hormones regulate many functions are ovarian steroids, so the distribution of the receptors of these hormones is extremely important.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki