FIND ARTICLE

The role of nitric oxide in the response of plants to abiotic stress

Nitric oxide (NO) is a free radical that has been extensively studied as a substance causing air pollution and the product of metabolism of certain groups of bacteria. Ways to download it, metabolism and harmful effects on plants are well established. It turned out , however, that not only the plants respond to changes in the NO concentration in the environment, but they are in a position to produce it .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki