FIND ARTICLE

New models of differentiation of epidermal cells based on proteins transported symplastowo

Plasmodesmata , or cytoplasmic channels that are found in the cell walls provide connectivity symplastową between adjacent protoplasts of plant cells . Numerous studies have shown that plasmodesmata play an important role in the development and differentiation of cells. In turn, by varying the number or the diameter of plasmodesmata , which is associated with regulation of their permeability to specific substances , the plant can control these processes .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki