FIND ARTICLE

Phenotypic and functional features of endothelial cells

Endothelial cells play a critical role in blood circulation and hemostasis, in arteriosclerosis, inflamation and cancer progression. Low cellular turnover, and migration and proliferation capacity in response to specific stimuli are characteristic features of endothelial cells. High endothelial venules in lymph nodes are the type of endothelium specialised in lymphocyte circulation. E selectin and other endothelium specific adhesive molecules called addressins, initiate process of leukocytes' adhesion to the vascular wall.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki