FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Dendritic cells are professional antigen-presenting cells. They are found in the skin, blood, lymph nodes and other organs. Two their subpopulations are present in an organism myeloblastic and lymphoblastic, and this is the only example that we know. Dendritic cells play a key role in immunological response. The clinical and experimental studies suggest their use in tumor treatment, viral infections and autoimmunological disorders. In this review the biology of dendritic cells, their physiology, in vitro culturing methods and clinical use is described.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki