FIND ARTICLE

Various aspects of protein kinases action in apoptosis

Apoptosis is a complex process requiring collaboration of several intracellular and extracellular factors. It is known that some intracellular agents controlling cell proliferation and differentiation could modulate apoptosis. Among others, the protein kinases could be involved in control of apoptosis, because it is well known that protein phosphorylation plays important role in this process. Although it is clear that protein kinases may take part in apoptosis but still their role is not obvious.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki