FIND ARTICLE

Biochemical and Molecular Aspects - of Leaf Senescence

Senescence is a developmental stage of the plant life cycle, leading to the death of specific cells, organs for instance leaves, or whole organisms. Initiation of the leaf senescence and its normal process require expression of many specific genes, called senescence-associated genes sags. Different senescence-enhanced genes encoding degradative enzymes such as: proteases, nucleases, also enzymes involved in lipid and carbohydrate metabolism, enzymes involved in nitrogen mobilization, were identified.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki