FIND ARTICLE

Signal Functions of ATP in the Central Nervous System

ATP cooperating with the P2 purinoceptors plays a role of neurotransmitter in the CNS. Both types of these purinoceptors (P2X and P2Y) are present in CNS. These receptors are found in all structures of the brain, but the P2X to P2Y ratio is characteristic for every structure. This ratio might change during the development and maturation of the brain structures. The special role in CNS is played by P2X purinoceptors, which are the ion channels characterized by low selectivity and fast transmission. On the other hand, the action of P2Y purinoceptors is mediated by the G proteins.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki