FIND ARTICLE

Mechanisms of Interleukin 1 Signal Transduction

Interleukin 1 (IL-1) is one of the major proinflammatory cytokines responsible for the regulation of immune and inflammatory response. In this paper we present up-to date information concerning the mechanisms of intracellular signal transduction induced by this cytokine. Interleukin 1 effects on target cells are mediated via membrane receptors. One of them (type I) is responsible for interleukin 1 intracellular signaling, whereas the other (type II) is a natural regulator of the cytokine activity.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki