FIND ARTICLE

The xanthophyll cycle under abiotic stress

This paper discusses the xanthophyll cycle, its regulation and components and a connection with chlorophyll a fluorescence and describes the importance of the xanthophyll cycle as a photoprotection mechanism of photosynthesis. The influence of abiotic stress factors such as high and low temperature, temporary water and nutrient deficit and environmental pollution on xanthophyll cycle and chlorophyll fluorescence are also explored.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki