FIND ARTICLE

Application of protein product of the env gene, gp160, in the immunization against HIV-1 virus

The aim of this article is to present the attempts of immunization against HIV-1 with the use of protein products of the env gene. Newly elaborated techniques allowed replacing traditional vaccination methods, ineffective in case of highly variable HIV-1 virus and investigating alternative solutions such as: immunization with the use of recombinant viruses as vectors or "naked" DNA. The results of these studies are promising and indicate the way to solve this problem.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki