FIND ARTICLE

Volume: 26
Issue: 3
Supplement:

Date of issue: 1999

- 596 pages: 583

brak

- 614 pages: 597

Blood-brain barrier.

- 632 pages: 615

brak

- 654 pages: 633

Molecular mechanisms of T-cell activation signal transduction to the nucleus.

- 670 pages: 655

Cyclooxygenases, nonsteroidal anti-inflammatory drugs and colon cancers – Part I

- 688 pages: 671

Cyclooxygenases, nonsteroidal anti-inflammatory drugs and colon cancers – Part II

- 694 pages: 689

Fifth European Symposium: Calcium binding proteins in normal and transformed cells Nordkirchen/Muenster...

pages: 695

Fifth International Seminar: Membrane skeleton. regulatory function in normal and abnormal cells...

Issue:
Supplement: 13

Date of issue: 1999

pages: 1

Aging in terms of cellular

pages: 2

Introduction

Pages

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki