FIND ARTICLE

Volume: 26
Issue:
Supplement: 13

Date of issue: 1999

pages: 127

Transformation of chromosomal accompanying differentiation of plant cells

Supplement: 12

Date of issue: 1999

- 138 pages: 129

Molecular basis of ovulation

- 146 pages: 139

Steroidogenesis in the ovary in the growth phase cycle

- 154 pages: 147

Induction of ovulation

- 160 pages: 155

Advances in contraception in dogs and cats

- 166 pages: 161

The role of the StAR protein in the regulation of steroidogenesis

- 172 pages: 167

Specific expression of heat shock genes (hsp) in the process of spermatogenesis

- 180 pages: 173

Mechanisms regulating sperm maturation in the epididymis

- 180 pages: 173

Mechanisms regulating sperm maturation in the epididymis

- 188 pages: 181

Androgen receptors in the male gonad

Pages

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki