ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Apoptoza jest główną formą samobójczej śmierci komórek. Większość standardowych terapii przeciwnowotworowych jest oparta na stosowaniu leków, które pośrednio indukują proces apoptozy. Związki te ze względu na niską specyficzność wykazują działanie cytotoksyczne lub cytostatyczne nie tylko w stosunku do komórek nowotworowych, ale również zdrowych tkanek ustroju, co prowadzi do wystąpienia groźnych efektów ubocznych ze strony różnych narządów i układów. Nowym podejściem terapeutycznym jest zastosowanie substancji stymulujących produkcję cytokin, inhibitorów angiogenezy, terapii genowych, oligonukleotydów antysensownych czy przeciwciał monoklonalnych. Wiele z nowozsyntetyzowanych związków, które obecnie są testowane w badaniach przedklinicznych lub w I i II fazie badań klinicznych, to związki bezpośrednio indukujące proces apoptozy. Takie podejście do chemioterapii pozwoli prawdopodobnie na wyeliminowanie wielu problemów związanych z niespecyficznym działaniem leków i ich mutagennością.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki