ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Gal-3 wykazuje podobieństwo w budowie strukturalnej do białka Bcl-2, znanego supresora apoptozy. Gal-3 może jednak stanowić zarówno pro-, jak i antyapoptotyczny czynnik w zależności od typu komórki, jej kondycji oraz natury stymulatora (induktora) programowanej śmierci, który na nią działa. Gal-3 początkowo określana jako białko wiążące immunoglobuliny E (ang. IgE-binding protein) jest lektyną pro-zapalną. W odpowiedzi na działanie wielu czynników zapalnych pewne komórki produkują i wydzielają duże iloci gal-3. Funkcje, jakie pełni gal-3 w komórce, sugerują jej ważną rolę w poszczególnych stadiach progresji nowotworowej i przerzutowaniu. Jak wynika z wielu doniesień gal-3 może być obiecującym celem dla terapii nowotworowej, a jej inhibitory mogą zostać użyte jako czynniki antynowotworowe i hamujące proces przerzutowania. Z drugiej strony, zewnątrzkomórkowa gal-3 może być użyteczna jako diagnostyczny i prognostyczny marker.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki