ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 

Wyniki wieloletnich badań potwierdziły niezbędną obecność miedzi dla prawidłowego wzrostu i metabolizmu komórek wszystkich żywych organizmów. Zarówno niedobór jak i nadmiar tego pierwiastka jest szkodliwy dla roślin i zwierząt. Z tego powodu organizmy wykształciły precyzyjny i podlegający kontroli genetycznej mechanizm regulujący stężenie miedzi wewnątrz komórki. Obserwacje organizmów modelowych takich jak bakterie, drożdże czy mutantów zwierząt wyższych oraz ludzi z genetycznym defektem w metabolizmie miedzi doprowadziły do odkrycia dwóch grup białek biorących udział w transporcie tego pierwiastka: ATPaz niezbędnych do utrzymania stałego stężenia kationów miedziowych w komórkach organizmów pro- jak i eukariotycznych. Drugą, nowo odkrytą grupą białek biorących udział w transporcie miedzi w obrębie komórki są tak zwane metalochaperony. Wiążą one kationy miedziowe pobrane przez komórkę i dostarczają do odpowiednich organelli.

Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki