ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 

Białka RAS odgrywają kluczową rolę w regulacji wzrostu i różnicowania się komórek, biorąc udział w aktywacji łańcucha przekaźników wewnątrzkomórkowych. Mutacje genów Ras, stwierdzane w około 30% nowotworów u ludzi, prowadzą do produkcji białek RAS, przekazują do komórek sygnały niepodlegające regulacji przez zewnątrzkomórkowe cytokiny. Stwierdzenie, że dla funkcjonowania białek RAS niezbędne jest ich połączenie z błoną komórkową, które zależy od reakcji farnezylacji przebiegającej z udziałem transferazy farnezylowej, doprowadziło do zsyntetyzowania związków hamujących ten enzym. W artykule przedstawiono rolę białek RAS w przekazywaniu sygnałów do komórek, ich potranslacyjną modyfikację i mechanizmy aktywacji białek RAS prowadzące do zmiany fenotypu komórek. Następnie scharakteryzowano różne grupy inhibitorów transferazy farnezylowej i podsumowano wyniki badań dotychczas przeprowadzonych z ich użyciem.

Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki