ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Hepcydyna jest przeciwbakteryjnym peptydem syntetyzowanym głównie w hepatocytach i wydzielanym do krążenia w postaci prohormonu. Najnowsze badania wykazały, że hepcydyna jest hormonem regulującym homeostazę żelaza w organizmie. Brak ekspresji genu hepcydyny prowadzi do nadmiernego gromadzenia się żelaza w organizmie, podczas gdy zwiększona ekspresja związana jest z niedoborem żelaza prowadzącym do pojawienia się niedokrwistości. Synteza hepcydyny jest stymulowana przez zwiększoną zawartość żelaza w diecie lub stany zapalne, natomiast niedobór żelaza w diecie, anemia i hipoksja hamują syntezę tego peptydu. Badania wskazują, że hepcydyna jest negatywnym regulatorem wchłaniania żelaza pokarmowego oraz uwalniania żelaza z makrofagów układu siateczkowo-śródbłonkowego. Zależność pomiędzy żelazem i hepcydyną ulega zaburzeniu u pacjentów z hemochromatozą i niedokrwistością chorób przewlekłych. Dokładne poznanie roli hepcydyny może prowadzić do zastosowania nowych metod leczenia zaburzeń metabolizmu żelaza.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki