ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Horyzontalny transfer genów (HGT) odgrywa główną rolę w ewolucji bakterii i występuje u jednokomórkowych Eukariota, jednak jego znaczenie w rozwoju organizmów wielokomórkowych ciągle pozostaje niejasne. Ostatnie badania wskazują, iż roślinne genomy mitochondrialne są niezwykle aktywne w HGT w porównaniu z innymi organellowymi oraz jądrowymi genomami. Mimo niewielkiej wiedzy o mechanizmach HGT u roślin, niektóre badania wskazywały na rośliny pasożytnicze jako dawców i biorców genów mitochondrialnych. Większość doniesień ujawniała jeden transfer genu w jednym gatunku, ostatnie dane wskazują jednak na przypadek masywnego transferu co najmniej kilkudziesięciu, a prawdopodobnie setek obcych genów mitochondrialnych u Amborella trichopoda. Geny te pochodziły od różnych dawców, głównie roślin dwuliściennych i mchów. W pracy przedstawiono aktualne dane dotyczące transferu genów w komórkach roślinnych.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki