ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Śródbłonek naczyniowy jest strukturą odgrywającą krytyczną rolę w procesie krążenia i krzepnięcia krwi, w miażdżycy, w stanach zapalnych, jak również w progresji nowotworowej. Szczególnym rodzajem śródbłonka jest tzw. śródbłonek wysoki zlokalizowany w węzłach chłonnych, biorący udział w krążeniu limfocytów. Charakterystyczną cechą śródbłonka jest niski obrót komórkowy, przy zachowanej zdolności do szybkiej migracji i proliferacji w odpowiedzi na uszkodzenie. Cechą fenotypową odróżniającą go od innych komórek jest selektyna E oraz swoiste cząsteczki adhezyjne zwane adresynami. Biorą one udział w zapoczątkowaniu procesu adhezji leukocytów do ściany naczynia. Pod wpływem chemokin następuje aktywacja leukocytów umożliwiająca ich ścisłą adhezję do ściany naczynia i w końcu transmigrację przez ścianę naczynia, do otaczającej tkanki. Precyzyjne zdefiniowanie cząsteczek adhezyjnych oraz aktywatorów i inhibitorów tego wieloetapowego procesu pozwoli, być może, na próby interwencji terapeutycznej w przypadku stanów zapalnych lub chorób nowotworowych.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki