ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
22
Date of issue: 
Wczesna diagnostyka , leczenie i profilaktyka nawrotu raka są główne priorytety przyszłej onkologii. Rosnąca liczba przypadków wyleczyć chirurgicznie w wyniku wczesnego diagnozowania i nowych podejść do chemioterapii i radioterapii . Jednakznaczna część tych pacjentów rozwinie nawracające i / lub przerzuty . Prognoza dla pacjentów z przerzutami raka sutka, płuc i jelita grubego w diagnostyce lub w postaci nawrotu nowotworu są słabe. Tak więc , o pięćdziesiąt procent pacjentów gruczolakoraka wysokiego ryzyka w zależności od typu nowotworu i stopnia zaawansowania , będzie rozwijać nawroty choroby w ciągu 5 lat . Jest zatem hipotezę, że ulepszone leczenie adjuwant znaczną wartość w leczeniu choroby resztkowej i profilaktyki nawrotu nowotworu . Spośród potencjalnych antygenów docelowych w płuc , raki sutka i okrężnicy i odbytnicy : GA73 -3 ( EpCAM ) antygen jak określono monoklonalnego przeciwciała ( MAb ), CO17 -1A ,grupa krwi związanych LewisY oligosacharydu ( Ley ) określone przeciwciało monoklonalne BR55 -2 i nabłonkowy czynnik wzrostu Receptor czynnika wzrostu (EGFR ) wyznaczonej przez MAb 425. Wszystkie trzy ? S mAb pierwsze wykazano, że mysie przeciwciała pośredniczą w ADCC w mysich i ludzkich komórek efektorowych. Izotopami IgG2a i IgG3 są wysoce aktywne w CDC i ADCC i wszystkie skutecznie hamują wzrost ludzkiego guza w ksenoprzeszczepionych nagim myszom. Wszystkie trzy ? S MAb okazały się bezpieczne w warunkach klinicznych . Istnieją dowody, że adiuwant immunoterapii konwencjonalnie leczonych pacjentów wysokiego ryzyka może pośredniczyć mikroprzerzutami zniszczenie komórek guza i zapobiec nawrotowi gruczolakoraka . Bierną immunoterapię może byćwystarczające podejście do zwalczania wszystkich komórek nowotworowych przez dłuższy okres czasu. Mamy zatem również opracowanie szczepionki nowotworowe oparte na określonych antygenów przez Mab . Rozwój polipeptydów , które naśladują oligosacharydy ( Ley i Lex) jest w zaawansowanym stadium . Spodziewamy się, że te cząsteczki użyte jako szczepionki będzie wywoływać nie tylko , ale także silne humoralną odpowiedzi komórkowej u chorych na raka o wysokim stopniu ryzyka . Aby zaradzić i przyspieszyć produkcję niezawodnych i skutecznych immunoproteins ( przeciwciał i szczepionek) nowoczesne , stosowane są systemy ekspresji białek na bazie roślin .
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki