ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
18
Date of issue: 
Ptaki charakteryzują się fizjologiczną polispermią, oznacza to, że liczne plemniki wnikają do cytoplazmy jaja podczas normalnego zapłodnienia, ale tylko jedno z utworzonych przedjądrzy męskich uczestniczy w tworzeniu jądra zygoty. Natomiast wszystkie nadliczbowe przedjądrza męskie degenerują we wczesnym okresie bruzdkowania. Dotychczas nie zostało wyjaśnione, co w istocie dzieje się z tymi nadliczbowymi przedjądrzami i jaki mechanizm odpowiada za ich degradację. Wyniki naszych badań wskazują, że w oocytach przepiórki japońskiej występują DNazy I i II, zdolne do degradacji w warunkach in vitro nagiego DNA faga l, jak również DNA zawartego w plemnikach przepiórki. Przypuszczamy, że enzymy te mogą rozkładać DNA pochodzące z nadliczbowych plemników wnikających do jaja ptaka podczas polispermicznego zapłodnienia, a więc są jednym z czynników późnego cytoplazmatycznego bloku przeciwko polispermii. Obecność dużych aktywności DNaz w oocytach może również tłumaczyć trudności w otrzymywaniu ptaków transgenicznych metodą nastrzyknięcia obcego DNA do cytoplazmy zapłodnionego jaja.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki