ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
21
Date of issue: 
Skóra ludzka jest organem bogatym w komórki macierzyste, które w hodowli in vitro tworzą tzw. holoklony. Komórki te wykazują wysoki poziom ekspresji ??1- i ?6- integryny, białka p63, Delta1, a także ?-kateniny. Wczesne keratynocyty budzą wiele zainteresowania w sferze badań zarówno podstawowych, jak i klinicznych, z uwagi na ich potencjalną możliwość wykorzystania w leczeniu oparzeń i troficznych owrzodzeń. Mimo że namnażane z małych biopsji ex vivo keratynocyty są z powodzeniem wykorzystywane w klinice, nasza wiedza o mechanizmach regulujących samoodnawianie i różnicowanie komórek macierzystych skóry jest bardzo ograniczona. Celem prowadzonych przez nas badań jest uzyskanie czystej populacji macierzystych komórek naskórka i ich maksymalnie wydajne namnażanie w celu wykorzystania klinicznego. Stwierdziliśmy, że receptor c-kit jest bardzo przydatny w oczyszczaniu keratynocytów z frakcji melanocytów w hodowli pierwotnej. Rozpoczęliśmy również próby fenotypowania wczesnych keratynocytów wykorzystując wybrane przeciwciała (przeciwko CXCR1, CD44H, c-met,??3-,5-,6-integrynom, FAS) w celu zidentyfikowania markerów powierzchniowych, które mogłyby być wykorzystane do izolacji macierzystych komórek skóry. Jako markera służącego izolacji wczesnych komórek naskórka formujących in vitro holoklony użyliśmy przeciwciała przeciwko ?1-integrynie jednocześnie barwiąc komórki rodaminą 123. Zaobserwowaliśmy, że komórki najsłabiej barwiące się rodaminą 123 i jednocześnie wykazujące najwyższą ekspresję ??1-integryny są wysoce wzbogacone w komórki formujące w hodowli tzw. holokony. Wykorzystując tę subpopulację komórek testowaliśmy następnie wpływ wybranych czynników wzrostu i cytokin na ich proliferację i różnicowanie. Próbowaliśmy jednocześnie skorelować dane z hodowli in vitro z aktywacją wybranych ścieżek transdukcji sygnału regulujących proliferację i przeżywalność komórek.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki