ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Komórki gwiaździste wątroby (synonimy: lipocyty, komórki perisinusoidalne wątroby, komórki gromadzące lipidy, komórki Ito) znajdują się w przestrzeni okołozatokowej (Dissego), a ich podstawową cechę morfologiczną stanowi obecność licznych wakuoli lipidowych (zajmujących ok. 20% objętości komórki) oraz długich wypustek oplatających często ścianę zatoki wątrobowej. W normalnych warunkach komórki gwiaździste zawierają 70-80% zasobów witaminy A w organizmie odgrywając kluczową rolę w metabolizmie tego związku. Komórki gwiaździste produkują większość składników macierzy pozakomórkowej płacika wątrobowego, a także enzymy uczestniczące w ich degradacji. Dzięki obecności (-aktyny typowej dla gładkich miocytów, oraz obecności receptorów dla wielu substancji wazoaktywnych komórki gwiaździste mogą się kurczyć i modulować przepływ krwi w zatokach wątrobowych. W warunkach hodowli komórki gwiaździste ulegają spontanicznej przemianie określanej mianem aktywacji, w wyniku której dochodzi do utraty wakuoli lipidowych, proliferacji i migracji tych komórek oraz wydzielania różnych składników substancji pozakomórkowej i szeregu innych związków, m.in. cytokin, czynników wzrostu i substancji naczynioaktywnych. Uszkodzenie hepatocytów prowadzi do transformacji komórek gwiaździstych w aktywne metabolicznie komórki o fenotypie miofibroblastów, które odgrywają główną rolę w rozwoju włóknienia wątroby.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki