ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Metalotioneiny (MT) to bogate w cysteinę białka ekspresjonowane powszechnie w organizmach ssaków. Funkcje, jakie pełnią w komórkach, są związane przede wszystkim ze zdolnością wiązania i wymieniania jonów metali. Wyróżnia się cztery główne izoformy metalotionein: MT-I, MT-II, MT-III i MT-IV. Metalotioneiny są zaangażowane w wiele procesów zachodzących w komórkach, między innymi biorą udział w proliferacji i różnicowaniu komórek, regulują cykl komórkowy, odpowiadają za utrzymanie homeostazy jonowej oraz pełnią funkcję antyoksydantów. Ostatnie badania wykazały, że MT są również związane z angiogenezą, czyli procesem powstania nowych naczyń krwionośnych z już istniejących. Angiogeneza jest wieloetapowym procesem, regulowanym przez wiele czynników angiogennych oraz jest kluczowym elementem w mechanizmie gojenia się ran i regeneracji tkanek. Ponadto, angiogeneza zachodzi również w trakcie wzrostu guzów nowotworowych i jest ściśle związana z ich progresją. Wykazano, że MT regulują podziały komórek śródbłonka w trakcie angiogenezy oraz wpływają na ekspresję czynników pro-angiogennych. Istotna jest relacja pomiędzy MT a czynnikiem transkrypcyjnym indukowanym hipoksją (HIF-1), który bezpośrednio reguluje ekspresję ważnego czynnika angiogennego – śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF). Metalotioneiny aktywują także szlak sygnałowy związany z kinazą Akt, który stabilizuje HIF-1α oraz wpływa na ekspresję wielu genów związanych z procesem angiogenezy. Celem tej pracy jest przedstawienie dotychczasowej wiedzy na temat roli MT w angiogenezie, ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia w procesie angiogenezy nowotworowej.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki