ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Reaktywne formy tlenu (RFT) powstają w nasionach nie tylko w wyniku działania czynników stresowych, lecz również w procesach zachodzących w warunkach fizjologicznych. Stwierdzono, że RFT powstają w nasionach na każdym etapie ich rozwoju i kiełkowania, tj. podczas rozwoju zarodka, desykacji nasion, starzenia, pęcznienia, mobilizacji substancji zapasowych, jak również w momencie przebicia łupiny nasiennej przez oœ zarodkową. RFT mogą powodować poważne uszkodzenia komórek zarodka podczas wczesnej embriogenezy oraz desykacji, uniemożliwiając wykształcenie prawidłowych nasion. W trakcie długotrwałego przechowywania nasion RFT mogą przyspieszać utratę zdolnośœci kiełkowania. RFT mogą także chronić nasiona, a szczególnie kiełkujący zarodek, przed atakiem patogenów poprzez tzw. wybuch tlenowy, jaki obserwuje się w momencie przebicia łupiny nasiennej przez oœ zarodkową. W biologii nasion szczególnie istotną funkcję pełnią systemy antyoksydacyjne odpowiedzialne za regulację poziomu RFT i ich usuwanie.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki