ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Ośrodkowy układ nerwowy w unikalny sposób odizolowany jest w znacznym stopniu od bezpośredniego wpływu środowiska zewnętrznego. Jest ona możliwa dzięki istnieniu, złożonej w swojej budowie, bariery-krew mózg będącą kompilacją cech anatomicznych jak i fizjologicznych. Charakterystyczne jest istnienie połączeń ścisłych między komórkami śródbłonka naczyń krwionośnych, stanowiących naturalną przeszkodę w biernym transporcie wielu substancji z krwi do mózgu, dlatego też dominuje transport aktywny poprzez barierę. Przerwanie jej ciągłości może nastąpić w wyniku szeregu schorzeń układu nerwowego, ale niewątpliwie najczęstszym tego powodem są urazy mózgowia, stanowiące coraz istotniejszy problem medyczny. Dlatego też ważne są wszelkiego rodzaju badania nad budową i przepuszczalnością bariery krew-mózg, które dostarczają coraz bardziej szczegółowych danych, poszerzających naszą wiedzę.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki