ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Znaczenie wpływu infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na procesy apoptozy i kancerogenezy było przedmiotem wielu badań, lecz wciąż jest mało poznane. Opracowanie ma na celu przedstawienie dotychczasowej wiedzy dotyczącej wpływu infekcji HPV na wybrane aspekty procesów życia i śmierci komórek. Apoptoza jest złożonym procesem prowadzącym do śmierci komórki, w którym istotną rolę odgrywają białka z rodziny BCL-2, jak również białka regulujące cykl komórkowy m.in. P53 oraz pRB. Znaczenie infekcji HPV wiąże się głównie z promowaniem procesów przeżycia m.in. poprzez inaktywację białek P53, pRB, p107, interakcję onkoprotein wirusowych z cyklinami cyklu komórkowego, degradację białek proapoptotycznych (BAX, BAK), co w konsekwencji prowadzi do nadekspresji białek antyapoptotycznych, m.in. białka BCL-2. Opierając się na danych literaturowych opisano oddziaływanie onkoprotein wirusowych na szereg białek regulujących cykl komórkowy, proliferację i apoptozę (P53, BCL-2, BAX, BAK i pRB). Szczególną uwagę poświęcono roli, jaką w hamowaniu apoptozy odgrywają produkty genów wirusa E6 i E7. Przebieg infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego wydaje się mieć znaczącą rolę w zaburzeniach kaskady procesów apoptozy, co może prowadzić do niekontrolowanej proliferacji komórek oraz rozwoju zmian nowotworowych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki