ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Wyciszanie RNA jest procesem, w którym dochodzi do degradacji w komórkach roślin (oraz innych organizmów) wybranych cząsteczek RNA. Mechanizm ten odgrywa kluczową rolę w dwóch niezwykle ważnych dla roślin procesach: w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów i w obronie roślin przed infekcją wirusów. W identyfikacji właściwych do degradacji cząsteczek RNA biorą udział krótkie fragmenty RNA o długości 21-25 nukleotydów oraz roślinna rybonukleaza. Sygnał uruchamiający wyciszanie RNA w całej roślinie, a tym samym indukcję naturalnego systemu obronnego przeciw infekcji wirusów, jest rozprzestrzeniony w roślinie w odpowiedzi na infekcję wirusa. Dotąd nie wyjaśniono co stanowi i w jaki sposób rozprzestrzenia się w roślinach taki sygnał. Niektóre wirusy przystosowały ewolucyjnie swoje białka do blokowania wybranych etapów wyciszania RNA, uniemożliwiając w ten sposób normalny przebieg reakcji obronnej rośliny na atak wirusa. Opisany system przypomina pod pewnymi względami system immunologiczny ssaków.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki