ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 37
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2010

- 448 strony: 433

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. W ciągu ostatnich kilku lat w...

- 470 strony: 449

Auksyny stanowią małą grupę hormonów roślinnych (fitohormonów), które odgrywają kluczową rolę w...

Tom: 38
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2011

- 230 strony: 219

U podłoża dużej grupy dystrofii mięśniowych leżą zaburzenia potranslacyjnej modyfikacji a-dystroglikanu...

- 245 strony: 231

W artykule przedstawiono poglądy dotyczące budowy oraz roli tratw lipidowych heterogennych, bogatych w...

- 265 strony: 247

Apoptoza, przez dekady uważana za jedyny rodzaj programowanej śmierci komórki, pełni kluczową rolę w...

- 281 strony: 267

Endopasożytnicze nicienie osiadłe, atakujące korzenie roślin stanowią poważny problem nowoczesnego...

- 295 strony: 283

Mimo że komórki układu odpornościowego naciekające guz stanowią istotną składową wielokomórkowego...

- 312 strony: 297

Odkrycie antybiotyków, a następnie ich zastosowanie w zwalczaniu infekcji bakteryjnych, pozwoliło na...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki