ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 40
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2013

Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2013

- 644 strony: 633

Doksorubicyna jest lekiem powszechnie stosowanym w onkologii. Jej ograniczona skuteczność warunkowana...

- 658 strony: 645

Potencjał DNA jako nośnika informacji genetycznej otwiera możliwości jego wykorzystania w informatyce....

- 734 strony: 725

Receptor retinoidu X (RXR) jako białko nadrodziny receptorów jądrowych pełni funkcję regulatora...

- 748 strony: 735

Tkanka tłuszczowa spełnia m.in. funkcję wyspecjalizowanego narządu endokrynnego. Jest ona źródłem...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki