ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 26
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 1999

- 582 strony: 565
Endogenne białka przeciwdziałające apoptozie.
- 596 strony: 583
brak
- 614 strony: 597
Bariera krew-mózg.
- 632 strony: 615
brak
- 654 strony: 633
Molekularne mechanizmy aktywacji limfocytów T -przenoszenie sygnału do jądra komórkowego.
- 670 strony: 655
Cyclooxygenases, niesteroidowe leki przeciwzapalne i na raka okrężnicy? część I
- 688 strony: 671
Cyclooxygenases, niesteroidowe leki przeciwzapalne i na raka okrężnicy. część II
- 694 strony: 689
Piąte Europejskie Sympozjum: Białka wiążące wapń w normalnych i przetransformowanych komórkach. Nordkirchen...
strony: 695
Piąte Międzynarodowe Seminarium: Szkielet membrany funkcji regulacyjnych w normalnych i nienormalnych...
Numer:
Suplement: 13

Data wydania: 1999

strony: 1
Starzenie się w aspekcie komórkowym

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki