ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 26
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 1999

- 582 strony: 565

Endogenne białka przeciwdziałające apoptozie.

- 596 strony: 583

brak

- 614 strony: 597

Bariera krew-mózg.

- 632 strony: 615

brak

- 654 strony: 633

Molekularne mechanizmy aktywacji limfocytów T -przenoszenie sygnału do jądra komórkowego.

- 670 strony: 655

Cyclooxygenases, niesteroidowe leki przeciwzapalne i na raka okrężnicy? część I

- 688 strony: 671

Cyclooxygenases, niesteroidowe leki przeciwzapalne i na raka okrężnicy. część II

- 694 strony: 689

Piąte Europejskie Sympozjum: Białka wiążące wapń w normalnych i przetransformowanych komórkach....

strony: 695

Piąte Międzynarodowe Seminarium: Szkielet membrany funkcji regulacyjnych w normalnych i nienormalnych...

Numer:
Suplement: 13

Data wydania: 1999

strony: 1

Starzenie się w aspekcie komórkowym

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki