ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 26
Numer:
Suplement: 13

Data wydania: 1999

strony: 2

Wprowadzenie

- 22 strony: 3

Wolnorodnikowe uszkodzenia zasad azotowych DNA i ich rola w procesie starzenia oraz chorobach wieku...

- 28 strony: 23

Rola mechanizmów antyoksydacyjnych w procesie starzenia się. Badania modelowe

- 46 strony: 29

Zmiany ekspresji receptorów na powierzchni limfocytów T w procesie starzenia się człowieka

Suplement: 12

Data wydania: 1999

- 8 strony: 3

Cóż tam panie w embriologii (ssaków)? Zarodki trzymają się mocno?

- 16 strony: 9

Wykorzystanie komórek somatycznych w klonowaniu ssaków

- 22 strony: 17

Cytokiny, modulatory funkcji jajnika

- 36 strony: 23

Centralna i lokalna regulacja rozrodu samic - Osiągnięcia polskich placówek badawczych

- 44 strony: 37

Ekspresja i funkcja receptorów LH/hCG w tkankach pozagonadowych człowieka i świni

- 52 strony: 45

Techniki wspomaganego rozrodu w niepłodności

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki