ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 26
Numer:
Suplement: 13

Data wydania: 1999

- 94 strony: 83
Zmiany metylacji cytozyny podczas różnicowania komórek u roślin
- 108 strony: 95
Mechanizmy przekazywania sygnałów w obrębie komórek i całych roślin
- 126 strony: 109
Symulacje wzrostu i podziałów komórek w merystemie. Znaczenie głównych kierunków wzrostu
Suplement: 12

Data wydania: 1999

- 88 strony: 85
Molekularne mechanizmy zapłodnienia u ssaków
- 96 strony: 89
Oznaczanie stężenia PAG u owiec - Badania retrospektywne
- 102 strony: 97
Epidemiologia niepłodności
- 108 strony: 103
Podawanie estradiolu łącznie z FSH potęguje wpływ FSH na rozpoczęcie dojrzewania jądra przy wzmożonym...
- 112 strony: 109
Antyandrogenne właściwości epitestosteronu
- 116 strony: 113
Udział opioidów w lokalnej regulacji funkcji jajnika
- 124 strony: 117
Rola melatoniny w sekrecji prolaktyny u owiec

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki